ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง

บริการคืองานของเรา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง

Banmoung Agricultural Extention Office
ตรวจแปลงยางตามโครงการช่วยเหลือชาวสวนยาง
อบรมเกษตรกรตามโครงการผลิตสินค้าปลอดภัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง
หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
baanmoung@doae.go.th โทร.0 4279 4120